Olikheter för innovation

FÄRGER

Vi använder oss av en varierad färgpalett som representerar våra samarbetspartners olikheter, och hur de ändå samverkar. Vi tror att innovation sker när vi använder våra olikheter för att hitta nya vägar.

Vi använder oss av fem färger – lila, turkos, orange, röd och orange. Primärt använder vi oss av lila och turkos. För att skapa dynamik använder vi oss även mörkare och ljusare toner av samma färger.

Lila

HEX 842973
RGB 132, 41, 115
CMYK 57, 96, 17, 6

Turkos

HEX 1fbcd8
RGB 31, 188, 216
CMYK 70, 0, 15, 0

Orange

HEX f48d24
RGB 243, 141, 36
CMYK 0, 53, 91, 4

Röd

HEX cc3242
RGB 204, 50, 66
CMYK 14, 91, 67, 4

Grå

HEX 9d9d9c
RGB 157, 157, 156
CMYK 41, 31, 32, 10