Berätta om oss på ett tydligt sätt

APPLIKATIONER

Presentationsmaterial

Det här är vår grundpresentation, från vilken vi utgår när vi presenterar Upphandlingsdialog Dalarna. Använd några av bilderna, eller kanske bara en beroende på tillfälle. Vi varvar foton i bakgrunden av texten, texten bredvid foton, symboler ovanpå foton eller symboler bredvid text. Vi kan också välja att använda symboler eller text ensamt, beroende på tillfälle.

Ladda hem vår powerpointmall

Inbjudan

Våra inbjudningar som vi gör tillsammans med våra samarbetspartners ser ut på följande vis. Den vänstra delen följer vår identitet och den högra delen vår samarbetspartners.

Se hela inbjudan Mall, anpassad i word för inbjudan en avsändare

Rollups

Våra rollups följer vårt formspråk och utnyttjar alla dess beståndsdelar.

Se hur våra rollups ser ut